More stories

 • Popular

  అండమాన్‌ – నికోబార్‌ దీవులలో క్రైస్తవ్యపు తొలి అడుగులు

  అండమాన్‌ – నికోబార్‌ దీవులలో క్రైస్తవ్యపు తొలి అడుగులు కార్‌ నికోబార్‌ దీవులలో థాబ్దాల పూర్వం నాటబడిన మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్షణ సువార్త తొలిబీజం మొలకెత్తి వేరుపారి వృక్షంగా ఎదిగి నేటికి దాని మూలాలు ఇతర ఆర్చిపెలాగో దీవులకు విస్తరించిన చారిత్రాత్మక నేపధ్యాన్ని “Sons of Light – the story of Car Nikobar” అను గ్రంధములో కీ.శే.బిషప్‌ యం.డి.శ్రీనివాసన్‌ తెలియజేసిన అనేక అంశాలు మనలో గొప్ప ప్రేరణను, నూతన ఉత్తేజాన్ని నింపడమేకాక పాపపు […] More

 • Trending Hot Popular

  అంశం: భక్తుల ఉపవాసము!

  అంశం: భక్తుల ఉపవాసము!   లోకమును కదిలించిన సేవకుల చరిత్రను చదివి చూడండి! అగ్ని, జ్వాలలవలె లేచిన ఉజ్జీవపు చరిత్రను చదివి చూడండి! అత్యధిక మహిమతో అభివృద్ధి చెందిన సంఘముల చరిత్రను చదివి చూడండి! దాని వెనుక ఆసక్తిగల ఉపవాసములు, బలమైన స్తంభములుగా, శక్తిగల వెన్నెముకగా ఉండిన విషయములను గ్రహించగలము. 🎯 1. అసిస్సివాసియగు ఫ్రాన్సిస్‌ : 12వ శతాబ్దములో జీవించిన గొప్ప భక్తుడు. ఐశ్వర్యవంతులకు జన్మించిన యితడు తిరుగుబోతు గాను, తన యిష్టానుసారముగా పాపములో మునిగి […] More

 • Trending

  తిమోతి—పౌలుకు క్రొత్త సహాయకుడు

  తిమోతి—పౌలుకు క్రొత్త సహాయకుడు ఇక్కడ అపొస్తలుడైన పౌలుతోపాటు కనిపిస్తున్న యువకుడి పేరు తిమోతి. తిమోతి తన కుటు౦బ౦తోపాటు లుస్త్రలో నివసి౦చేవాడు. ఆయన తల్లి పేరు యునీకే, అవ్వ పేరు లోయి.పౌలు లుస్త్రను దర్శి౦చడ౦ అది మూడవసారి. ఒక స౦వత్సర౦ లేదా అ౦తక౦టే ఎక్కువకాల౦ క్రిత౦ పౌలు, బర్నబా ప్రకటన పర్యటన చేస్తూ మొదటసారిగా లుస్త్రకు వచ్చారు. ఇప్పుడు పౌలు తన స్నేహితుడైన సీలతో మళ్ళీ లుస్త్రకు వచ్చాడు.పౌలు, తిమోతిని ఏమి అడిగాడో మీకు తెలుసా? ఆయనిలా అడిగాడు: […] More

 • Trending Hot Popular

  భయపడకుము-నమ్మిక మాత్రముంచుము *FEAR NOT – ONLY BELIEVE*

  భయపడకుము-నమ్మిక మాత్రముంచుము *FEAR NOT – ONLY BELIEVE* లూకా 8:50 యేసు ఆమాట విని “భయపడకుము- నమ్మిక మాత్రముంచుము” ఆమె స్వస్తపరచబడుననిచెప్పెను. యేసుప్రభుల వారు గలలియ ప్రాంతంలో రాజ్యసువార్త ప్రకటిస్తూ ఉండగా యాయీరు అనే సమాజమందిరపు అధికారి యేసయ్య వద్దకు వచ్చి నాకుమార్తె చావసిద్ధంగా ఉన్నది దయచేసి వచ్చి స్వస్తపరచుము అని వేడుకొన్నాడు. యేసుప్రభులవారు ఆయనతోపాటూ వెళ్ళుచుండగా ఒకడు వచ్చి యాయీరుతో అయ్యా భోధకుడిని శ్రమపెట్టొద్దు, నీకుమార్తె చనిపోయింది అని చెప్పాడు. అందుకు యేసయ్య అంటున్నారు […] More

 • Hot Popular

  క్రైస్తవులు సినిమాలు చూడవచ్చా?

  క్రైస్తవులు సినిమాలు చూడవచ్చా? క్రైస్తవులు సినిమాలు, సీరియల్స్ చూడకూడదు అని ఎవరితోనైనా చెప్తే వెంటనే వారు సినిమాలు చూడకూడదని బైబిల్లో ఉందా అని అడుగుతుంటారు. నిజమే బైబిల్ రాయబడే సరికి సినిమాలు, సీరియల్స్ కనుగొనబడలేదు. సాతాను మనుష్యులను పాపులుగా చెయ్యడానికి అనేక కొత్తపద్ధతులను కనుగొంటూ ఉంటాడు. వాటికి అనేక పేర్లు పెట్టబడుతుంటాయి. వాటి పేర్లన్నీ బైబిల్లో ఉండవు కానీ ఖచ్చితంగా వాటిని ఖండించే వచనాలు బైబిల్లో ఉంటాయి. మన దేవుడు సమస్తాన్ని ఎరిగినవాడు సాతాను కుతంత్రాలను తుత్తునీయులు […] More

 • Popular

  యేసుక్రీస్తు రాకడకు సిద్ధపదండి

  యేసుక్రీస్తు  రాకడకు  సిద్ధపదండి. నిర్లక్ష్యము  చేయకండి. భయంకరమైన  రోజులు  రబోతున్నాయీ.  కనుక మెలకువగా వుండి ప్రార్ధన చేయండి. పరిశుద్ధంగాజీవించండి. మీపిల్లలను సిద్ధపరచండి కుటుంబ ప్రార్ధన రోజుచేసుకోండి. మి చుట్టూఉన్నవారిగురించి, మీ బందువుల గురించి, మిత్రుల గురించి ప్రార్ధన చేయండి. ప్రవక్తల గురించి, సువార్త  చెప్పే వారి  గురించి, దైవజనుల  గురించి, పరిశుద్ధుల  గురించి, క్రైస్తవుల  గురించి, యీశ్రాయేలు   గురించి అందరి  గురించి  ప్రార్ధన  చేయండి. అందరూయేసుక్రీస్తును తెలుసుకోవాలని, యేసుక్రీస్తు ను అంగీకరించాలని ప్రార్ధన చేయండి. మనదేశముకొరకు ప్రార్ధన చేయండి. ప్రపంచంలో  వున్న  […] More

 • Hot Popular

  గర్వము

  గర్వము సామెతలు 16:18 నేను (I) అనే భావనే గర్వం. ఇంగ్లిష్ A,B,C.. లలో అన్ని అక్షరాలు ఏదో ఒక చోట వంగుతాయి. కాని I మాత్రం నిలబడి ఉంటాది. అదే గర్వం. నాశనమునకు ముందు గర్వము నడుచును (సామెతలు 16:18).  గర్వము వల్ల నాశనం అయిన ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్తాను. అంతకంటే ముందు నాశనము లేదా పాపము ఏదోను తోటలో అవ్వ వలన రాలేదు. నాశనము / పాపము ముందు పైనే జరిరిగింది. లూసిఫర్ […] More

 • Hot

  Newly wedded, young couple

  Newly wedded, young couple A very poor newly wedded, young couple lived in a small farm. One day the husband made the following proposal to his wife: Honey, I will leave the house: I will travel faraway, get a job and work hard in order to come back and give you the comfortable life that […] More

 • Hot Popular

  బైబిలు వాక్యధారంతో టెలివిజన్ కనుగొన్న J.L. బయర్డ్

  బైబిలు వాక్యధారంతో టెలివిజన్ కనుగొన్న J.L. బయర్డ్* టెలివిజన్ కనుగొన్నది “JOHN LOGIE BAIRD”  (1888 – 1946). ఈయన తండ్రి పాస్టర్. ఈయన తన తండ్రి కోరిక మేరకు స్కాట్లాండ్ లోని “HELENS BURG” అను ప్రాంతంలో పాస్టర్ గా దేవుని పని చేసేవాడు. అయితే J.L. BAIRD కు చిన్నప్పుడు నుండి ఏదో ఒకటి సాధించాలని, క్రొత్తదాన్ని కనిపెట్టాలని ఆరాటపడేవాడు. అయితే J.L. BAIRD యొక్క తండ్రి యిట్టి కార్యములను ప్రోత్సహించలేదు. ఎక్కడ లోకంలో […] More

Back to Top

Hey there!

or

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…